Message reçu

Publié le par Ny Marina

ANTSO HOAN IREO MAJORITE SILENCIEUSE

 

Raha manaiky hianao fa tokony ho tandrovana ny fahazoan’ny tsirairay maneho ny heviny, ary tokony avela hiteny amin’ny haino aman-jery rehetra ny mpanohitra kanefa tsy hovoatohintohina ny fahafahany, manaiky hianao fa tokony halalaka sy mangarahara ny fifidianana rehetra, tokony halalaka ny fahafahana miary hoan’ny mpandraharaha rehetra, ary tokony hitovy izy rehetra eo anatrehan’ny lalàna ka tsy hisy ny ampihi-mamba, ary koa  manaiky hianao fa tokony hohatsaraina ny fitantanan-draharaham-panjakana,

 

Kanefa koa hianao tsy manaiky ny famoizana ny ain’ny mpiara-belona nohon’ny fitiavan-tenan’ny mpanao politika, ny fisandoana ny safidinao eny an-dalam-be, tsy manaiky ny fandrobana sy ny fandorona fananam-bahoaka sy fananan’olon-tsotra, ny famotehana ny toe-karena, ny fandravana ny vokatry ny herim-ponao, ny hoavin’ny zanakao, ary mahita fa tandidomin-doza ny firenena amin’ny fanjakan’ny baroa sy ny fisaraham-bazana mety hitranga,

 

Anisan’ireo maro an’isan’ny majorité silencieuse hianao

 

Aoka isika tsy hidina an-dalambe sao sanatria hanampy trotraka indray ny savorovoro, aoka isika hanao izay handrenesana ny feontsika amin’ny fomba tokana ahafahan-tsika mampiseho ny fitiavantsika ny tanindrazantsika sady hitsinjovantsika ny hoavin’ny taranakintsika :

 

Aoka isika hanohy ny asantsika hampandeha ny orinasantsika, aoka hampianatra ny mpampianatra, aoka ny mpitsabo hitsabo, ny mpivarotra hivarotra, ny mpitsara hitsara, tanteraho ny asantsika any amin’ny ministera rehetra, ny andraikitr’isika any amin’ny orinasa rehetra, mba hiantohantsika ny hoavin’ny taranakintsika sy ny toe-karentsika. Izay hiany ny fomba ahafahantsika manompo ny tanindrazantsika : tsy misy afaka mampiova ny fari-piainan-tsika raha tsy ny herim-pontsika sy ny asantsika ihany. Aza mety ampitahorina na rahonana.

 

Ezaka tsotra fotsiny no angatahina amintsika : asio ruban na lamba kely mavokely ny lava-bokotrao mba ahafantarana fa isika no maroanisa, ary mba hitsinjovana antsika amin’ny izay ezaka rehetra atao hamahana ny olana ara-politika.APPEL A LA MAJORITE SILENCIEUSE

Si vous estimez que la liberté d’expression doit être assurée, que les opposants doivent pouvoir s’exprimer sur tous les médias sans que leur liberté soit menacée, et que les élections doivent être libres et transparentes, que la liberté d’entreprendre doit être assurée pour tous les opérateurs, que tous les opérateurs doivent bénéficier d’une égalité de traitement, que tout monopole est à bannir et que la gouvernance doit être améliorée,
Si vous en avez assez que l’on usurpe votre voix sur les places publiques, assez de voir vos compatriotes mourir sur l’autel des égoïsmes politiques, assez de voir les biens publics et privés incendiés, l’économie à genoux, vos efforts personnels réduits à néant, l’avenir de vos enfants hypothéqué et le spectre de l’anarchie et de la guerre civile guetter notre pays,
Vous faites partie de la majorité silencieuse.

Ne descendons pas dans les rues pour semer le désordre, faisons entendre notre voix de la seule manière qui serve nos intérêts et ceux de notre pays :
Continuons notre travail, maintenons l’activité de nos entreprises, continuons d’enseigner, de soigner, de remplir nos tâches dans les entreprises et dans les ministères, de tenir nos commerces et d’assurer la survie de nos familles et de notre économie.
C’est comme cela que nous servons notre pays :
nous n’améliorerons notre niveau de vie que par nos efforts et notre travail.

Ne nous laissons pas impressionner ou menacer.
Le seul effort que nous devons faire est de porter à notre boutonnière un ruban ou une étoffe de couleur rose pour que notre importance numérique soit reconnue et que tout effort de règlement tienne compte de nos sentiments.Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article