Qu'est-ce qu'un bon président ?

Publié le par Ny Marina

Tableau du leadership

Je vous avais averti que mes textes de référence vous étonneront. Les voici.

 

Jésus dit: “Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l’un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur, et si l’un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave.”  Matthew 20: 25-28.

Moïse conduisait un peuple d’environ un million d’âmes fuyant l’Egypte vers la Terre promise. Il devait résoudre tous les problèmes de leur vie quotidienne.

Ce que voyant, Jethre, son beau-père, et peut-être le premier conseiller en leadership, lui donna le premier canevas du leadership.

Maintenant, venez avec moi à Exode 18: 21 : “ (…) Choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptible.”

D’accord, essayons de porter cela hors de l’Église. Cela se traduirait ainsi dans le milieu profane.

 

Un bon candidat à la présidence est une personne

 1. qui cherche avant tout à rendre service au peuple. Servir et non se faire servir.
 2. de valeur: capable, qui vit selon des valeurs bien établies.
  1. Crédible.
   1. i.      Caractère. Pour identifier ce caractère, peut-être est-il bon d’aller en 1Timothée 4:8, R
   2. ii.      1Timothé 3: 1-12, Romains 6, et Tite 1: 6-9.
    1. Attachement à des valeurs suprêmes.
    2. Au service de la justice.
    3. Monogame,
    4. Sobre
    5. Raisonnable
    6. Convenable
    7. Hospitalier
    8. Capable d’enseigner
    9. Ni buveur

10.  Ni violent, mais doux et pacifique

11.  Pas attaché à l’argent

12.  Dirige bien sa famille.

13.  Mérite le respect.

 1. iii.      Compétence. Sa maîtrise des outils légaux et institutionnels, manageriaux, démontrés auparavant dans d’autres domains.
 2. iv.      Clarté de direction: Il sait où il veut mener le pays, une mission , et sait aider le peuple à en avoir une image assez precise, une vision
 3. Capable. Capacités innées et acquises.
 4. Influent. Sait transmettre sa passion au peuple.
 5. En contexte. Ses capacités correspondent à la réalité présente du pays.
 6. Influence le peuple à oeuvrer pour leurs buts personnels en accord avec le but général, ou le souverain bien.
 7. qui a le sens de l’Absolu et qui est fidèle à ses engagements, à sa parole donnée.
 8. qui aime la vérité,
 9. qui est incorruptible.

Tableau d’évaluation.

Cochez la case qui correspond le plus à votre appréciation de la personne, suivant l’échelle donnée: 1 = Pas du tout d’accord,  2 = Pas d’accord, 3 = Ni en désaccord ni d’accord, 4 = D’accord,  et 5 = Tout à fait d’accord

Monsieur  …………………………………….. (écrire le nom du candidat) est une personne qui

Caractéristique.

1

2

3

4

5

cherche avant tout à rendre service au peuple.

         

vit selon des valeurs bien établies.

         

a un caractère respectable.

         

a montré sa compétence à gérer de grandes choses.

         

a une une mission et une vision claires pour son gouvernement.

         

a des capacités innées et/ou acquises de chef d’État.

         

sait transmettre sa passion au peuple.

         

a des capacités correspondant à la réalité présente du pays.

         

sait influencer chaque citoyen à oeuvrer pour le bien particulier en accord avec le but général, ou le souverain bien.

         

est fidèle à sa parole donnée.

         

aime la vérité,

         

est incorruptible.

         

Total

 

Faire le total de vos points et comparez avec l’échelle ci-dessous.

Evaluation:

Au-dessus de 36:  La personne mérite que vous étudiez ses propositions.

Au-dessous de 36 : La personne ne peut pas être “votre” candidat.

Maintenant, c’est une proposition. Rien qu’une proposition que je soumets à vos impressions et à vos critques,

Qu’y faut-il ajouter, enlever, améliorer…etc.?

Réflexions sur la vie politique malgache…

7 août 2009

Taranaka Kanosa ve ny Malagasy ?

Classé dans : Histoire, Opinion, Politique — Ndimby A. @ 1:34
Tags: Crise politique, Madagascar

Ity lahantsoratra ity dia nosoratan’i Nary, ary atolotra ho antsika mpamangy ny blaogy Fijery.

________________

•       22 Aogositra 1895: Miantrana eo an-Driba ny miaramilan-Dranavalona. Vao nipaoka anefa ny basy voalohan’ireo mpananibohitra dia rifatra nitsaoka ny miaramila MalaGasy. Mizotra moramora miakatra an’Iarivo ireo mpanjanaka. NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       30 Septambra 1895: Tamin’ny 03 ora hariva . Mitifitra ny rovan’i Manjakamiadana i Jeneraly Duchesne . Nanohitra Atsasakadiny ny mpiandry Lapa dia nanangana saina fotsy. Tafiditra an-Dapa ny Mpanjanaka sy ny miaramilany. NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       15 Oktobra 1896: Notofirina am-pahibemaso i Rainandriamampandry sy ny Printsy Ratsimamanga. Fantatra fa I Rasanjy be fialonana no nanome saindratsy an’I Gallieni   hampamono azy roalahy.  Tsy nisy antony azo nanamelohana azireo afatsy ny maha-olomangam-pirenena azy. NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany lanitra.

•       14 Martsa 1897: Nofongaran’i Gallieni  sy Rasanjy teny Ambohimanga Andrianampoinimerina. Ambohimanga fahiny Tsy iakaram’bazaha  fa fady. Nozimbazimbain’ny Mpanjanaka ny taolambalon’ilay Andriana Hendry: NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       04 Martsa 1898: Nahetrin’i Gallieni  ampahibemaso ka naseho vahoaka teo Analakely i Rabozaka, Mpitarika Menalamba farany. Vory maro ny Ambaniandro. Tsy nisy Malagasy na iray aza nahasahy nisaotra sy nihoby  an-Drabozaka. Rohizan’ny Mpanjanatany ilay Menalamba mahery fo. NEFA:  Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       29 Martsa 1947: Nataon’ny miaramila mpanjanaka vonomoka ireo mahery fo Malagasy. An’arivony no naripany sy nogadrany: NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       11 Fevrier 1975: Maty Nisy nitifitra i Ratsimandrava. Ilay mpitondra niezaka nanakaiky ny vahoaka ka nanome hasina ny fokonolona.  Mbola tsy fantatra ny marina mikasika ny namono azy hatramin’izao: NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       1983 : Noendrikendrehina fa mpanomgam-panjakana i Andriamaholison ary nogadraina. Ilay Manamboninahitra tokana tsy nety niray petsapetsa tamin’ingahy Amiraly Mena:  NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       1 Aogositra 1985: Notafihan’ny miaramila niaraka tamin’ny tanky ireo tanora mpanao Kung Fu teo Behoririka sy Anjanahary rehefa avy namotika ireo TTS mpandroba sy mpanendaka teto Antananarivo: NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       26 Janoary 2009: Dorana, robaina, lotoana,  Iarivo. Tahaka  tamin’ny adron’ny TTS fahiny dia Ireo olona sahirana amin’ny faritra iva no karamaina hanapotika sy hampihorohoro. NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       15 Martsa 2009: Nampisotroan’ireo miaramila mpioko ny malotony ny mpitarika ny fiangonana FJKM rehefa avy nohorohorony, nodarohany sy nompainy: NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

•       17 Martsa 2009: Rombahin’olombitsy an’dalambe miaraka amin’ny miaramila liandra sy jamban’ny vola ny fahefan’ny filoha voafidim-bahoaka: NEFA: Mitazam-potsiny ny ambany Lanitra.

 Ampy  izay ny zato taona mahery  nanaovan’i Gallieni sy ireo Forongony taingim-bozona ny hasin’ny Tanindrazana. Tsy Hoavelantsika ho viraviran’ny Tanarak’i Gallieni Vaovao  i Manankasitsara. Mbola tsy lany tamingana ny Menalamba. Manameloka  ireo rangory fotory ny afo, volongita nifandray tendro nahatonga izao henatra ankehitriny izao isika. Ireto avy ny momba azy ireo.

•       HCC:  mivadika imaso toa tandrok’osy. Andriamanitra natao hivavahana hay papangolahy nipaoka ny zanak’akoho. Ilay mpiaro ny lalam-panorenana no manome alalana ny mpioko mpitam-basy hanosihosy ny lalam-panorenana. Ny lambamena rebareba isalorany tsy mahatakona ny henatra mandrakotra azy.

•       CAPSAT: miaramila karamain’ny vahoaka nefa mitsipadoha lakanitana. Tsy mbola nisy fotoana namiratany hoan’ny Tanindrazana. Ny dahalo avokany ny fonja fa ny vahoaka maneho ny heviny no tifiriny. Raha nitohy hono ny hazo dia lanin’ny voalavo ny lanitra. Misy farany anefa ny zavadrehetra.

•       Odon Razanakolona: Nosandainy fiandaniana politika ny voninahitra an-tsobika nomen’ny Fiangonana azy. Ny fankahalana ny Kardinaly Razafindratandra sy ny filoha Ravalomanana no mameno ny fony. Nofiratsin’ny  Eglizy izy.

•       TGV:  mpanongam-panjakana sy mpisoloky fahefana. Zazanatsangan’I Lafrantsa , taranaky  Rasanjy sy Raoryhavamanana. Ny lainga afafiny anio no loza jinjainy rahapitso. Azy ny lembalemba fa antsika kosa ny vohitra.

 Mijoro  isika hametraka ny aradalana, lalatokana ahafahana mamerina indray ny hasin’ny tanindrazana , i  Manankasitsara.

Commenter cet article