Parole, parole...

Publié le par Ny Marina

Ndimby est allé sur le site internet de la Commune Urbaine d’Antananarivo où l’on trouve encore les discours du jeune maire de l’époque. Du discours du 17 janvier 2009, il a extrait des parties importantes où ce jeune maire se battait pour la démocratie. Une démocratie dont on n’a rien vu se réaliser depuis un an et demi. Ce discours est important pour l’histoire politique de la Grande Île. Ndimby craint que ce site ne soit rapidement nettoyé. Pour le conserver, il nous invite à vite recopier sur nos ordinateurs ce texte mémorable qui est une pièce importante dans le dossier Andry Rajoelina et consorts. Aurais-je le temps d’en donner une traduction pour mes lecteurs francophones ? A première re-lecture de cet appel au peuple pour une meilleure démocratie, l’on ne voit aucun petit détail qui ait été réalisé. Les crocodiles ont bien mangé les alouettes d’Ambohitsorohitra et ne sont pas prêts à prendre leur retraite. Notre future Constitution instituera-t-elle un âge limite où les coup-d’Etateurs seront obligés de laisser leur place aux plus jeunes ?

 

Ririnin-dasa tsy tsaroana

15 octobre 2010

 

Efa kely sisa dia ho roa taona feno no nanaovan’Andriamatoa Andry Rajoelina kabary miezinezina tetsy Ambohijatovo, raha mbola Ben’ny tanàna izy ka nitokana ny Kianjan’ny Demokrasia (Asabotsy faha-17 Janoary 2009). Maro ny zavatra notakiany tamin’izany, maro ny fampanantenana nomeny, maro ny lokaloka nataony. Nambara tamin’izany fa dia ho sehatra misokatra ho an’ireo olona rehetra manak’ambara io toerana io. Ho hampatsiahivana antsika ny sombitsombiny tamin’izany kabary izany, izay noraisina tamin’ny tranokala ny Tanànan’Antananarivo (www.iarivo-town.mg/kabary17.php) (1). Mba tsy ilazàna indray fa manao fijery mitanila ny mpanoratra, dia apetrako amin’ny fahendrenao mpamaky ny manao jery todika, hoe inona no tanteraka ary inona no tsy vita. Raha ny faniriana moa dia ilay mpivaro-boky natao hoe Haja no nangatahina hevitra, fa indrisy fa matin’ny bala teny amoron’ny Kianjan’ny Demokrasia izy tamin’ny faha-24 Aprily 2009. Asa, ila bala angamba no diso adala ka tsy nahafantatra fa malalaka ny fitenenana sy ny fivezivezena teny. Sa ve ilay bala no diso hendry ka avy dia namoaka lalàna hoe faritra mena (zone rouge) ilay Kianja’ny Demokrasia ?

Ndimby A.

_____________

Kabarin’Andriamatoa Rajoelina, Ben’ny tànana Antananarivo
Ambohijatovo, 17 Janoary 2009

 

Photo : CUA

(…) Ary manomboka anio, izay antsoin-tsika hoe KIANJAN’NY DEMOKRASIA ! Resy lahatra aho fa iray fo isika, isika vahoaka malagasy tsy vaky volo.

(…) Tompokolahy sy Tompokovavy, raha mijery ny fahavononanareo izao aho dia sahiko no miteny fa tsy maintsy hafahana ny firenena, tsy maintsy vahana ny geja, tsy maintsy harodana ny jadona. Tsy maintsy harodana ny jadona ! Tsy olom-boahozona anefa isika Malagasy nefa mahonena ny vahoaka malagasy dia mitakosona tanteraka ao anatin’ny fahantrana isika fa olom-bitsy sy ireo vahiny miara-dia aminy no mitavana ny harenan-tsika. Anaovana an-keriny ny tanin-tsika; robaina ny harena an-kibon’ny tany. Marina izany ary atao ampi-mamba ny hazo saro-bidy; orinasa tokana no mifehy ny varotra ary izay sendra sahy mijoro manohitra izany ka miteny dia any Tsiafahy na any Antanimora na any Ambalatavoahangy. Izany ny mafy zakain’ny Malagasy atreto.

(…) Firenena no afahana, Tanindrazana no avotana koa miantso ny vahoaka Malagasy manontolo ny tenako iray hina ampilaminana; hiatrika izany ady ho an’ny Demokrasia izany. Tolona ho an’ny Demokrasia sy ho an’ny Fahafahana ity. Iaraha-tsika atao : ady amin’ny fahantrana; ady amin’ny fanjakan’olo-tokana; ady amin’ny fanjakana ny harem-pirenena; ady amin’ny fanaparam-pahefana; ady amin’ny fanjakazakana; ady amin’ny kitrano an-rano; ady amin’ny fanodikodinam-bola miompampana; ady amin’ny fangalara-tany… Izany Tompokolahy sy Tompokova no ady masina ho an’ny Tanindrazana !

(…) Dia fanagejana, sompasompatra sy tsy fitiavana Tanindrazana no naseho teo amin’ity Antananarivo ity.

(…) Ao anaty taratasy misoratra ao anatin’ireny fanjakana tsirairay avy ireny, birao ana minisitera dia misy soratra hoe: Tanindrazana, Fahafahana ary Fandrosoana. Tsy hay ny tsy hiteny satria ankehitriny dia tsapa-tsika fa betsaka no nijoro vavolombelona teto hoe amidy ny Tanindrazana; ny Fahafahana gejaina; ny Fandrosoana ho an’ny olo-tokana sy ho an’ny olom-bitsy !

(…) Ny tombontsoam-bahoaka no tokony jerena. Satria izaho dia mahatsapa, rehefa midina eny amin’ny tanàna eny : vizana isika, noana isika, tsy misy mijery isika ! Ary mampalahelo ny teo-javatra ohatr’izany. Tsy eken-tsika intsony ny jadona, ny fanaparam-pahefana sy ny fitiavan-tena. Milaza ombieny ombieny aho hoe : ny fitiavana dia mahavita zavatra betsaka; mahavita manova zavatra betsaka. Fa ny mampalahelo dia vitsy ny olona mpitondra/mpitantana manana fitiavana eto amin’ny tany sy ny firenena ity. Izany zavatra izany dia tsy ekena.

(…) Ny filazako ny marina teto androany dia midika fa tsy firaisana tsikombakomba mihitsy amin’ny mpitondra fanjakana. Ka eto aho dia miantso amin’ny mpitondram-panjakana na ny minisitra na ny depiote : misy fitakiana tian’ireto vahoaka atao ! Voalaza fa ny fitakianan’ny vahoaka dia tsy maintsy tanterahina (…)

Ato misy miteny hoe Viva. Mba mangataka koa izahay hatramin’ny asabotsy, mba sokafana ny Viva ! Ny tena mampalahelo dia ity : afenina amin’ny vahoaka ny marina. Ka izay no mahafinaritra ity Kianjan’ny Demokrasia ity mba afahan-tsika miteny. Fa izao : tsy ny Viva ihany no ho sokafana fa ny “radios”’ rehetra izay nakatona. Mangataka koa izahay mba averina ny “Karajia”. (…)

(1) Jerijereo haingana ihany sao manjavona tampoka io pejy io ao aorianan’ny fivoahan’ity lahantsoratra ity…

Commenter cet article

research papers writing 22/12/2010 09:03


I have been visiting various blogs for my research papers writing assignment. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards