NOELY ANATY FONJA

Publié le par Ny Marina

De : Ihanta RANDRIAMANDRATO <ihantarandria@hotmail.com>
Date : 22 décembre 2010 13:57
Objet : fahatsiarovana ho an'ny gadra politika
À :

Chers amis,

Je me permets de vous adresser le présent poème que ma mère et moi même  dédions à tous les prisonniers politiques de cette crise 2009/2010. Nous voulons à travers ces quelques mots apporter un soutien fraternel à tous ces détenus ainsi qu'un appel à qui voudrait entendre qu'il est temps, plus que temps de trouver cette voie qui nous acheminerait vers l'apaisement.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir le publier.

Par ailleurs, je souhaiterais  si possible que vous puissiez faire paraitre et rafraîchir les mémoires que des détenus politiques sont en prison depuis maintenant 19 mois, avec comme doyen Ralitera, sans que leur culpabilité ne soit prouvée à ce jour. La présomption d'innocence est complètement ignorée voire bafouée. Or, si l'on voudrait faire croire qu'il y a un retour vers un ordre constitutionnel il faudrait sans doute commencer par appliquer le nouvelle constitution qui stipule bien que les détentions arbitraires ne sont pas tolérées, que la présomption d'innocence est un droit et que l'AMOUR  est le plus important de toutes les lois.
A moins  que leur maintien en prison leur permettrait sans doute d'obtenir la reconnaissance internationale!
Cet article serait un réconfort et un soutien inestimable pour eux, un peu comme leur cadeau de Noël.

Avec tous mes remerciements pour votre collaboration,
Merci pour ces eux!

A tous Joyeux Noël et Joyeuses fêtes!

 

“Atolotro ho an’ny GADRA POLITIKA

  Satria ataoko fa mitovy vetso isika”.

 

       NOELY  ANATY  FONJA

 

Hono e ! azafady indrindra, teny kely monja:

Dia z’inona aminao moa ny hanaovako Noely àty anaty fonja ?

Fa dia nodradraina ! Natao isam-baovao nalaza sy narevaka,

Natao toa lela antsy izay nahodinkodina hankarary nofo reraka …

 

Eso ve izany ? Sa tsindry hazolena, sa sehonkerisetra,

Sa tsy hita intsony izay heverina hoe mafy sy amboletra

Hamolahana ahy sy ny namako izay akanga miara-dia

D’izay no hitanao fa hangidy indrindra hamingana ahy ity ?

 

Angambany tokoa fantatrao fa mafy izany hoe “gadraina” !

Angambany tokoa fantatrao ihany fa dia mihatra aman’aina

Ka afapo ianao, nisafosafo saoka, fa nahavita zavatra

K’iny fisamboran’iny no nohoverinao fa tena tonga lafatra.

 

Ny fanirianao mantsy dia ny handavo, hamotipotika

Ny hevitra mba nentiko hamitrànana ny simba efa rotidrotika,

Dia ny fiainam-pirenena izay jeren’ny maro fa latsaka ambany,

Mihemotra, Marary. Miantsoantso vonjy mitady zahatra* hiafaràny.

 

Tsy zakanao izany hoe : aoka hototofana ny hantsana mangitsoka

Hita tsotra izao fa mibàna* hianjerana toa tsy hisy hafitsoka.

Tsy zakanao satria mbola milomano anaty vola be

Ianao sy ny havanao. ‘Nareo mikirakira harena tsy voafehy.

 

Noely ity mandalo … Noely hafakely amiko manokana

Ato am-poko ato, fantaro, tsy miova : ny hevitro dia tokana

“Mila vonjy maika ny maro amintsika, d’ireo mangirifiry

Tsy manan-kanin-kohanina fa fongana avokoa ‘zay kely mba tahiry”.

 

Ka ny Noeliko ato, asiako ranomaso, rakofako fisaonana

Hisaonako anareo, milomano anaty vola ‘zay tolorako fisaorana

Satria ahafantarako ny anton’ny Noely ho an’ny olona rehetra

D’ireo madio am-po, sy tsotra toy ny zaza, sy ireo mazava toetra.

 

Mbola hisy Noely hafa hivadibadika ao, an-taona maromaro

Mbola hisy anjely hilaza, sy koa mbola hitory fiadanana, fantaro!

Amin’izay Noely izay, samy ahatsiaro isika, mety hifankahita

Amin’izay Noely izay mety hifanojo isika, hijery zava-bita,

 

          Ka izaho ahatsiaro fa naiditrao tany anaty fonja

          Fa ao anatinao, mety hisy kosa henatra hanonja … !!!

 

                                                                       =   IZAHO  IHANY   =

 

*Zahatra: vatan-kazo atao fitàna ambony rano.

*Mibàna:  misokatra be.

Commenter cet article